Slider post

Начало / slider / Slider post
Slider post

Първата катедра по Патологична физиология в България е създадена в Пловдивския Мдицински Институт през 1947 г. с ръководител проф. д-р Л. Телчаров. Вече 60 години тя отговаря достойно на предизвикателствата на времето и отстоява позицията си на трегер на националната научно-изследователска мисъл.

Патофизиологията е една от фундаменталните науки в медицината. Самото име показва, че тя има тясна връзка с нормалната физиология от една страна и с патологията от друга. Тя е мостът между тях, свързващото звено между предклинични дисциплини и клиниката.

Обучението по патофизиология се провежда в следните основни насоки:

1. Обща патофизиология – разглежда типовете патологични процеси на молекулярно, органелно, клетъчно, тъканно, системно и организмово ниво.

2. Специална патофизиология – патофизиология на органите и системите.

3. Клинична патофизиология – с акцент върху функционалната диагностика на социалнозначимите заболявания.

Научната и приложната дейност на катедрата е съсредоточена в следните направления:

1. Функционално изследване на външното дишане (бавна спирометрия, форсирана експирация, бронходилатиращи и бронхопровокационни тестове, бодиплетизмография, изследване на дифузията), кръвно-газова и киселинно-алкална диагностика.

2. Комплексна оценка на диспнеята;

3. Функционален капацитет – кардиопулмонални тестове с натоварване (КПТН), тестове с ходене (6МWD) и др. Пулмонална и сърдечна рехабилитация с физическо трениране.

4. Нарушения на дишането по време на сън. Обструктивна сънна апнея.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *