prog_medicine

Начало / Студенти / prog_medicine

Лекции по патофизиология III курс медици през
летния семестър на учебната 2019 / 2020 г.

ДАТА ТЕМА ЛЕКТОР
12. 02. 2020 г. Патофизиология на сърдечно-съдовата система. Компенсаторни механизми на сърцето, сърдечна недостатъчност – етиология, патогенеза, видове . Чл.-кор. проф. д-р С. Костянев
26.02.2020 г. Патофизиология на сърдечно-съдовата система. Исхемична болест на сърцето. Артериална хипертензия. Чл.-кор. проф. д-р С. Костянев
11.03.2020 г. Патофизиология на сърдечно-съдовата система. Шокове – видове, патогенеза. Патофизиология на кръвната система. Нарушения в хемостазата. Чл.-кор. проф. д-р С. Костянев
25.03.2020 г. Патофизиология на кръвната система. Анемични състояния. Чл.-кор. проф. д-р С. Костянев
08.04.2020 г. Патофизиология на храносмилателната система. Гастрити. Язвена болест. Панкреатити. Илеус. Чл.-кор. проф. д-р С. Костянев
29.04.2020 г. Патофизиология на черния дроб. Хепатити. Цирози - обща етиология, патогенеза. Чернодробна недостатъчност. Чл.-кор. проф. д-р С. Костянев
13.05.2020 г. Патофизиология на отделителната система. Етиология и патогенеза на основните бъбречни заболявания. Остра и хронична бъбречна недостатъчност. Чл.-кор. проф. д-р С. Костянев

30.01.2020 г.
Изготвил: Д-р Мандаджиева /отг. по УД/
Одобрил: Проф. д-р Ст. Костянев, дмн / Ръководител к-ра/: