prog_dental_med

Начало / Студенти / prog_dental_med


Лекции по патофизиология III курс дентална медицина през
зимния семестър на учебната 2019 / 2020 г.


ДАТА ТЕМА ЛЕКТОР
16.09–29.09.2019 г. Предмет и задачи на патологичната физиология. Здраве и болест. Доц. д-р И. Янев
30.09–13.10.2019 г. Нарушение на въглехидратната обмяна. Захарен диабет. Доц. д-р И. Янев
14.10–27.10.2019 г. Нарушения на липидната обмяна. Атеросклероза и затлъстяване. Доц. д-р И. Янев
28.10–10.11.2019 г. Нарушения на Са/Р обмяна. Доц. д-р И. Янев
11.11–24.11.2019 г. Хипоксии Доц. д-р И. Янев
25.11–08.12.2019 г. Възпаление Доц. д-р И. Янев
09.12–22.12.2019 г. Алергия. Треска. Доц. д-р И. Янев