konsp_dent_med

Начало / Студенти / konsp_dent_med

свали в PDF

КОНСПЕКТ ПО ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ЗА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

1. Здраве и болест. Патологична реакция, процес, състояние. Етиология и
патогенеза – съвременни представи за етиологията.
2. Реактивност и резистентност. Фактори, влияещи върху реактивността и
резистентността. Видове реактивност и резистентност.
3. Алергични реакции – видове, патогенеза
4. Нарушения на периферното кръвообращение – артериална и венозна
хиперемия, исхемия, инфаркт, тромбоза и емболия
5. Нарушения на мастната обмяна – нарушено смилане и резорбиране на
мастите в стомашно-чревния тракт. Липопротеини – видове,
метаболизъм. Нарушено транспортиране на мастите в
кръвообращението. Хиперлипемии. Атеросклероза.
6. Нарушения на мастната обмяна в мастната тъкан. Затлъстяване.
7. Нарушения на въглехидратната обмяна – нарушено смилане и
резорбиране на въглехидратите.Хипергликемии и хипогликемии.
8. Захарен диабет – етиология, патогенеза, патобиохимия, усложнения.
9. Нарушение на белтъчната обмяна – нарушено смилане и резорбиране на
белтъците. Промени в серумните белтъци.
10. Нарушение на водно-солевия баланс – дехидратация и хидратация.
11. Отоци – определение, фактори на възникването им. Видове отоци.
12. Нарушение на минералната обмяна – калций, фосфор. Рахит.
Остеопороза
13. Основни нарушения в киселинно-алкалното състояние – показатели и
компенсации.
14. Хипоксия – определение, същност, показатели. Класификация на
хипоксиите. Адаптации при хипоксии.
15. Възпаление – определение и биологично значение. Класификация и
изход на възпалението. Кардинални клинични признаци на възпалението.
16. Възпаление – фази на възпалението. Медиатори. Съдови промени.
Клетъчен отговор. Промени в обмяната на веществата.
17. Треска – същност, етиология и патогенеза. Значение на треската Стадии
на треската. Обмяна на веществата при треска. Изменение на функциите
на органите и системите.
18. Общи механизми, нарушаващи белодробните функции – рестриктивни,
обструктивни и смесени нарушения на дишането.
19. Механизми, отговорни за нарушената газообмяна. Промени в
отношението вентилация/перфузия, нарушена дифузия на газове през
алвеоло-капилярната мембрана, синдром на алвеоларна хиповентилация.
20. Дихателна недостатъчност – етиология, патогенеза, форми. Остра и
хронична дихателна недостатъчност.
21. Исхемична болест на сърцето.
22. Артериални хипертензии – есенциална хипертензия и вторични
(симптоматични) хипертензии. Етиология и патогенеза.
23. Остра недостатъчност на кръвообращението – синкоп, шок –
определение, видове, етиология, патогенеза.
24. Анафилактичен шок – етиология, патогенеза, поведение.
25. Сърдечна недостатъчност – определение, етиология, патогенеза, видове.
26. Анемии – определение, етиология, патогенеза, класификация.
27. Левкемии –етиология, патогенеза, видове.
28. Промени в кръвосъсирването – хеморагични диатези.
29. Нарушение на храносмилането в устната кухина. Патофизиология на
кариес и периодонтит.
30. Гастрити и язвена болест – етиология, патогенеза, видове.
31. Обща етиология и патогенеза на чернодробните заболявания. Хепатити.
Чернодробна цироза
32. Функционални прояви на чернодробно увреждане – жълтеници, портална
хипертензия, асцит.
33. Етиология и патогенеза на бъбречните заболявания. Функционални
синдроми.
34. Етиология и патогенеза острата и хроничната бъбречна недостатъчност.
35. Обща характеристика на ендокринните заболявания.
36. Нарушения във функциите на щитовидната жлеза.
37. Нарушения във функциите на надбъбречните жлези.
38. Съдови и дегенеративни заболявания на нервната система.
39. Oбструктивна сънна апнея. Бруксизъм.
40. Болка – определение, патогенеза, видове.

Дата: 09.2017 г.
Изготвил: Д-р С Мандаджиева, дм
Одобрил: проф. д-р Костянев,дмн