prog_upr_medici

Начало / prog_upr_medici

Упражнения по патофизиология III курс медици през
зимния семестър на учебната 2019 / 2020 г.


ДАТА ТЕМА
16.09–22.09.2019 г. Въведение в патофизиологията. Местни разстройства на кръвообращението: хиперемия, исхемия, инфаркт. Тромбоза и емболия.
23.09–29.09.2019 г. Въглехидратна обмяна. Захарен диабет. Видове. етиология, патогенеза.
30.09–06.10.2019 г. Мастна обмяна. Хиперлипемии. Затлъстяване. Атеросклероза.
07.10–13.10.2019 г. Белтъчна обмяна. Крайни етапи на белтъчната обмяна. Подагра.
14.10–20.10.2019 г. Водно-солева обмяна. Отоци. Видове.
21.10–27.10.2019 г. Нарушение на минералната обмяна – нарушение на Ca/P, K, Na, и др.
28.10–03.11.2019 г. Нарушение на белтъчната, мастната, въглехидратната и водно-солевата обмени. /Колоквиум/
04.11–10.11.2019 г. Нарушения на КАС.
11.11–17.11.2019 г. Хипоксия – определение, видове. Характеристика.
18.11–24.11.2019 г. Възпаление – определение, същност. Медиатори на възпалението. Треска – същност. Прегряване.
25.11–01.12.2019 г. Тумори – етиология, патогенеза. Взаимоотношения тумор-организъм.
02.12–08.12.2019 г. Нарушения на КАС; Хипоксия; Възпаление; Треска; Тумори. /Колоквиум/
09.12–15.12.2019 г. Реактивност и резистентност на организма – същност, видове, Алергия – видове. Автоимунен отговор. Имунодефицитни състояния.
16.12.–22.12.2019 г. Семинар – обсъждане на въпроси от тестовете
23.12.–22.12.2019 г. Семинар – обсъждане на клинични казуси