portfolio_taralov

Начало / portfolio_taralov

Д-р Здравко Тарълов, дм

Образование и квалификации:

1999 – 2004 СОУ Св. Климент Охридски, профил биология и английски
2004 – 2010 МУ Пловдив, специалност „Медицина“
2015 Придобиване на специалност по Патофизиология
2015 Придобиване на ОНС „Доктор“

Кариерно развитие:
2011 – 2016 Асистент в катедра Патофизиология
2016 – Главен асистент в катедра Патофизиология
2016 – УМБАЛ „Св. Георги“ – консултант към лаборатории по ФИД и КГА
2010 – 2015 Лекар към U19 Национален отбор по футбол
2014 – Инструктор по футболна медицина ниво 3 към УЕФА и БФС

Научни интереси: Адаптации на организма към физическо натоварване, адаптации на организма към екзогенна хипоксия, спортна медицина, височинна медицина, кардио-пулмонални тестове с натоварване и рехабилитация.

Д-р Тарълов е участник няколко научноизследователски проекта, автор на над 30 научни публикации с множество цитирания от български и чуждестранни автори. Посещавал е редица научни конференции и множество курсове в България и чужбина за повишаване на квалификацията си в сферите на адаптациите към физическо натоварване и хипоксия, спортна медицина, функционалното изследване на дишането, медицинска статистика, преподавателски техники и др. Участва в организацията на Европейска Нощ на Учените в МУ Пловдив от 2015 до 2018. Д-р Тарълов се включва и в различни извънучебни инициативи, организирани от студентите и техните асоциации, като често е канен за изнасяне на лекции и семинари.

Членства в дружества:
Българско дружество на физиологичните науки
Българско дружество по белодробни болести
Европейско респираторно общество