portfolio_marinov

Начало / portfolio_marinov

Проф. д-р Благой Иванов Маринов, дм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професионално развитие

2016 –

Медицински Университет – Пловдив
Професор /Катедра по Патофизиология/

2010 – 2015

Медицински Университет – Пловдив
Доцент /Катедра по Патофизиология/

2007 – 2009

Медицински Университет – Пловдив
Главен асистент /Катедра по Патофизиология/

2004 – 2007

Медицински Университет – Пловдив
Старши асистент /Катедра по Патофизиология/

2002 – 2004

Медицински Университет – Пловдив
Асистент /Катедра по Патофизиология/

1999– 2002

Медицински Университет – Пловдив
Докторантура по патофизиология /Катедра по Патофизиология/

1997–1998

Център за спешна медицинска помощ – Пловдив
Реаниматор

1996–1997

Свързочен полк (под. 50130), Пловдив
Младши армейски лекар

Административна кариера в Медицински университет – Пловдив:

2006 – Зав. лаборатория по функционално изследване на дишането

2003 – 2011 – Член на ФС на МФ

2011 – Член на АС на МУ – Пловдив

2015 – Зам. гланен редактор на сп. Folia Medica

Образование

2007

Medical Graphics Corp, Sofia Bulgaria
”Cardiorespiratory diagnostics”

2004

Fondazione Don Gnocchi Onlus, Florence, Italy
”Exercise-based assessment in respiratory medicine”

2003

ERS School, Vienna, Austria
“Epidemiological methods and statistics for pulmonologists”

2001

Unfallkrankenhaus, Berlin, Germany
Practicum on clinical exercise testing and interpretation”

1989–1995

Медицински Университет – Пловдив

1985–1989

Английска езикова гимназия “Георги Кирков”, Пловдив

Членства

Европейско респираторно общество (ERS)
Американско торакално общество (ATS)
Българско дружество по белодробни болести
Дружество за физиологични науки
Езици

Английски – отлично писмено и говоримо
Немски – писмено
Френски – писмено

Научни интереси

Физиология и патофизиология на физическото натоварване
Кардиопулмонални тестове с натоварване
Функционално изследване на дишането
Бронхопровокационни тестове