portfolio_mandadzhieva

Начало / portfolio_mandadzhieva

Д-р Стоилка Колева Мандаджиева, дм

Образование и квалификации:
1985 – 1990 ЕГ „Пловдив“ с профил немски език
1990 – 1997 МУ Пловдив, специалност „Медицина“
2005 Придобиване на специалност по Патофизиология
2014 Придобиване на ОНС „Доктор“
2016 Придобиване на специалност по Клинична лаборатория

Кариерно развитие:
2002 – 2004 Редовен докторант в катедра Патофизиология
2004 – 2011 Асистент в катедра Патофизиология
2011 – Главен асистент в катедра Патофизиология
2008 – УМБАЛ „Св. Георги“ – консултант към лаборатории по ФИД и КГА

Научни интереси: Функционално изследване на дишането в детската възраст ;Физиология и патофизиология на физическото натоварване в детската възраст
Д-р Мандаджиева е бенефициер на няколко научноизследователски проекта – финансирани от МУ Пловдив или от МОН, посещавала е множество курсове в България и чужбина за повишаване на квалификацията си в сферите на функционалното изследване на дишането, физическото натоварване, мониториране на белодробните заболявания, медицинска статистика, преподавателски техники и др. Участва в организацията на Европейска Нощ на Учените в МУ Пловдив през 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018.

Членства в дружества:
Българско дружество на физиологичните науки
Българско дружество по белодробни болести
Европейско респираторно общество