portfolio_dimov

Начало / portfolio_dimov


Д-р Петър Кирилов Димов, дм

Лична информация
Д-р Петър Димов
Роден на 15 Юли 1985, Пловдив, България.
E-mail: pdimov at pathophysiology.info

Професионално развитие
2016 – Медицински университет – Пловдив Главен Асистент /Катедра Патофизиология/
2016 – УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, Пловдив Лаборатории по КГА и по ФИД Лекар Патофизиолог
2011 – Медицински университет – Пловдив Асистент /Катедра Патофизиология/
2012 – Куайсер Фарма България Медицински и регулаторен консултант
2009 – 2012 Куайсер Фарма България Медицински и търговски представител

Образование, избрани квалификационни курсове
2016 – Придобиване на ОНС „Доктор“
2016 – Придобиване на професионална квалификация – правоспособност по Функционална белодробна диагностика
2015 – Придобиване на специалност по Патофизиология
2013 ERS School, Liege, Belgium “Monitoring of airway disease”
2004 – 2010 Медицински Университет – Пловдив
1999 – 2004 Езикова гимназия „Пловдив“ Профил – Английски език

Учебната работа
Д-р Димов е основно зает с практически упражнения и провеждане на изпити със студентите от магистърските специалности – Медицина, Дентална медицина и Фармация.
Научните направления
Мониториране на респираторни заболявания; Кардио-пулмонална патофизиология; Температура на издишан въздух; Нормобарна хипоксия.
Като част от дисертационния труд на д-р Димов бе разработен нов метод за измерване температурата на издишан въздух.

Проекти
Проект на МУ – ДОКТОРАНТ 2
2018 – Children’s Hospital Srebrnjak, Zagreb, Croatia
Едномесечна изследователска мобилност, довела до публикация с импакт фактор

Проект на МОН – Студентски практики
2016 – участие като Академичен наставник с над 40 успешно преминали студента

Проект на МОМН – Обучение на пост-докторанти и млади учени във високотехнологични центрове в чужбина
2012 Academic Medical Centre, Amsterdam, Netherlands
Едномесечен курс с цел запознаване с различни модерни функционални и диагностични методики в пулмологията – бронхопровокационни проби, индуцирана храчка, електронен нос, изследване кондензат от издишан въздух

Проект на МУ – Старт на докторски програми
2012 – Тема: Оценка на ефекта от острата екзогенна хипоксия върху фракцията на азотен оксид в издишан въздух

Наукометрични данни
Публикации – 14
Цитирания – 12
h-index – 2