lab_vri

Лабораторията за изследване на вибрационната енергия в дихателните пътища е една от най-перспективните ни лаборатории, разширяваща хоризонтите на функционално-диагностичния ни център.
Изобразяването на вибрационната енергия в дихателните пътища (VRI) е нов метод за акустично визуализиране на белодробната фунция, притежаващ множество предимства като неинвазивност, безвредност, висока чувствителност. Чрез точното количествено определяне на предвиждания за резециране белодробен паренхим и изчисляване на постоперативните (рро) функционални показатели може да се прецизират подлежащите на оперативно лечение пациенти с белодробен карцином.

За контакти с лабораторията:

Гр. Пловдив 4002
Бул. В. Априлов 15А
Катедра Патофизиология
Сграда №7, Ет. 2
Тел. 032/602227; 032/602290 (8.00-15.30)