lab_feno

Лабораторията за изследване на NO в издишания въздух (FeNO) е най-новата ни лаборатория, допълваща възможностите на функционално-диагностичния ни център. Измерването на FeNO в издишания въздух е една от малкото функционални методики, които позволяват извършване на функционален дихателен анализ в ранната и начална детска възраст. Това го прави особено перспективен за белодробната функционална диагностика в детската възраст.

За контакти с лабораторията:

Гр. Пловдив 4002
Бул. В. Априлов 15А
Катедра Патофизиология
Сграда №7, Ет. 2
Тел. 032/602227; 032/602290 (8.00-15.30)