lab_body

Бодиплетизмографската лаборатория е напълно обновена през 2007г. от проф. С. Костянев, дмн. Апаратът се състои от модерна боди-кабина и измервателен модул, управляван от софтуер, отчитащ следните параметри: Бодиплетизмографско съпротивление: Rtot, Rtln, RtEx, Reff, Reffin, ReffEx, R0.5, Rmid, Gtot, sRtot, Sreff и Суб-обеми на белия дроб: ITGV (FRCpl), RV, TLC, RV%TLC. Осъвременяването на лабораторията позволява в Катедрата да се извършва функционална диагностика на най-високо ниво, осигурява се участието на лабораторията и в най-изискващите клинични проучвания.

За контакти с лабораторията:

Гр. Пловдив 4002
Бул. В. Априлов 15А
Катедра Патофизиология
Сграда №7, Ет. 2
Тел. 032/602290