lab_bga

Разкрита през 1966 год. от д-р Иван Кирин и д-р Димитър Илучев. В нея последователно са работили специалистите Ганка Попова, Димитрина Спасова и 1976 год. – Виолета Чавдарова. В края на 1977 год. тя бе сформирана в диагностичен кръвно-газов център на ВМИ с привличане към нея кръвно-газовите анализатори на КАРИТ и АГ-клиника и специалистите Величка Папазян и Делка Шуманска. В Лабораторията последователно бяха използвани апаратите Аstrup, АBL1, 2 и 3 на фирмата Radiometer, AVL 995 Hb, Nova Biomedical – 2 броя, Оксихемометър на Radimeter и Йонселективен анализатор на AVL. В Лабораторията в момента се прави кръвен анализ на кислородния и киселинно-алкален статус на кръвта с deep-pictures анализ на кръвните проби. Ежегодно се изследват между 15 и 20 000 кръвни анализа.


За контакти с лабораторията:

Гр. Пловдив
Бул. В. Априлов 15А
Катедра Патофизиология
Сграда №7, Ет. 2
Тел. 032/602266