lab-cpet

Лабораторията за определяне на функционалния капацитет е най-новата лаборатория в катедрата. Създадена е през 1998 год. основно от проф. Стефан Костянев. По същото време е получен и апаратът CardiO2 на фирмата Medical Graphics. Пълно развитие Лабораторията получи от 1999 год. под ръководството на проф. Костянев и д-р Маринов. В нея се извършва цялостно изследване на функционалните възможности на болните при различни тестове на обременяване. В момента тя е единствената лаборатория у нас, която дава възможност да се извърши научна стандартизация на широко използваните тестове с ходене за разкриване на сърдечно-белодробна недостатъчност. В тази лаборатория в последните години се разработват главните дисертационни теми на катедрата.
Наченки за отчитане на функционалния капацитет са започнати още през средата на 80-те години с предоставения за целта апарат Ergooxyscreen на Jaeger.


За контакти с лабораторията:

Гр. Пловдив 4002
Бул. В. Априлов 15А
Катедра Патофизиология
Сграда №7, Ет. 2
Тел. 032/602227