konsp_med_bio

Начало / konsp_med_bio

свали в PDF

КОНСПЕКТ
ПО ПАТОЛОГИЧНА ФИЗИОЛОГИЯ
ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНСКА БИОЛОГИЯ

1. Здраве и болест. Съвременна представа за болестта.
2. Обща етиология и патогенеза Основни механизми за възникване и развитие на
болестта.
3. Реактивност и резистентност на организма. Фактори, влияещи върху
реактивността и резистентността.
4. Алергия – същност и видове..
5. Нарушения на мастната обмяна – нарушено смилане и резорбиране на мастите в
стомашно-чревния тракт. Нарушено транспортиране на мастите в
кръвообращението. Дислипидемии.
6. Затлъстяване – същност, видове, патогенеза.
7. Липопротеини- видове. Атеросклероза – патогенеза.
8. Нарушение на въглехидратната обмяна – нарушено смилане и резорбиране на
въглехидратите. Промени в кръвнозахарното ниво – хипергликемии и
хипогликемии.
9. Захарен диабет – етиология, патогенеза, патобиохимия, усложнения.
10. Нарушение на водно-солевия баланс – дехидратация и хидратация. Отоци –
определение, фактори за възникването им. Видове отоци.
11. Нарушение на минералната обмяна (калций, фосфор, магнезий).
12. Нарушение на киселинно-алкалното състояние Характеристика на основните
нарушения в киселинно-алкалното състояние.
13. Хипоксия – определение, същност, показатели. Класификация на хипоксиите..
14. Възпаление – определение. Етиология, патогенеза. Клинични признаци.
Медиатори на възпалението. Промени в обмяната на веществата.
15. Треска – същност, етиология и патогенеза. Стадии на треската. Обмяната на
веществата при треска.
16. Неоплазми – обща характеристика. Етиология на неоплазмите. Същност и
стадии на канцерогенезата. Взаимоотношения тумор/организъм.
17. Общи механизми, нарушаващи белодробните функции. Бронхиална астма,
ХОББ.Етиология и патогенеза на белодробния оток. Дихателна недостатъчност
– същност, патогенеза, форми.
18. Компенсаторни механизми. Сърдечна недостатъчност. Исхемична болест на
сърцето – определение, видове, патогенеза.
19. Артериални хипертензии – есенциална хипертензия. Вторични
(симптоматични) хипертензии.Остра недостатъчност на кръвообращението –
шок – видове, етиология, патогенеза.
20. Анемии. Левкемии –патогенеза, видове.Нарушения в хемостазата.
21. Нарушения в храносмилателната система. Гастрити и язвена болест –
етиология и патогенеза.Панкреатити. Хепатити. Жълтеница. Чернодробна
недостатъчност.
22. Обща етиология и патогенеза на бъбречните заболявания. Функционални
синдроми при бъбречните заболявания.Остра и хронична бъбречна
недостатъчност.
23. Обща етиология и патогенеза на ендокринните заболявания.
24. Нарушение във функциите на щитовидната жлеза. Нарушения във функциите
на надбъбреците.
25. Обща етиология и патогенеза на заболяванията на нервната система. Болка –
определение, патогенеза, видове.