prog_medicine

Home / Студенти / prog_medicine

Лекции по патофизиология III курс медици през
зимния семестър на учебната 2019 / 2020 г.


ДАТА ТЕМА ЛЕКТОР
18.09.2019 г. Здраве и болест. Чл.-кор. проф. д-р С. Костянев
25.09.2019 г. Реактивност и резистентност-същност, видове и форми. Алергия – същност, видове. Чл.-кор. проф. д-р С. Костянев
02.10.2019 г. Патофизиология на нарушената въглехидратна обмяна. Хипо- и хипергликемии. Захарен диабет-етиология, патогенеза, патобиохимия, усложнения. Чл.-кор. проф. д-р С. Костянев
09.10.2019 г. Патофизиология на нарушената мастна обмяна. Хиперлипопротеинемии – патогенетични варианти и отношението им към атерогенезата. Чл.-кор. проф. д-р С. Костянев
16.10.2019 г. Етиология и патогенеза на нарушения водно-солеви баланс. Патогенеза на отоците. Треска – същност и патогенеза. Чл.-кор. проф. д-р С. Костянев
23.10.2019 г. Патофизиология на киселинно-алкалното състояние. Чл.-кор. проф. д-р С. Костянев
30.10.2019 г. Патофизиология на калциево-фосфорната хомеостаза. Нарушено костно ремоделиране. Чл.-кор. проф. д-р С. Костянев
06.11.2019 г. Хипоксии – определение, класификация, видове, адаптации. Чл.-кор. проф. д-р С. Костянев
13.11.2019 г. Патофизиология на възпалението. Етиология, патогенеза, класификация. Чл.-кор. проф. д-р С. Костянев
20.11.2019 г. Патофизиология на нарушения тъканен растеж. Карциногенеза – патогенеза и стадии. Взаимоотношения организъм/неоплазма. Чл.-кор. проф. д-р С. Костянев
27.11.2019 г. Патофизиология на дихателната система. Общи механизми, нарушаващи белодробните функции и газообмяната. Чл.-кор. проф. д-р С. Костянев
04.12.2019 г. Патофизиология на дихателната система. Дихателна недостатъчност- същност, патогенеза, видове. Чл.-кор. проф. д-р С. Костянев
11.12.2019 г. Диспнея – същност, видове. Синдроми на сънна апнея. Чл.-кор. проф. д-р С. Костянев
18.12.2019 г. Патофизиология на сърдечно-съдовата система – компенсаторни механизми на сърцето. Сърдечна недостатъчност - етиология, патогенеза, видове. Чл.-кор. проф. д-р С. Костянев