prog_upr_farma_en

Home / prog_upr_farma_en


Лекции по патофизиология III курс фармацевти през
зимния семестър на учебната 2019 / 2020 г.


ДАТА ТЕМА
16.09–29.09.2019 г. Здраве и болест. Обща етиология и патогенеза. Нарушения в микроциркулацията – хиперемии, исхемия, инфаркт, тромбоза и емболия
30.09–13.10.2019 г. Основни типове патологични процеси: хипоксия, нарушения в КАС.
14.10–27.10.2019 г. Нарушения в обмяната на веществата: въглехидратна и мастна.
28.10–10.11.2019 г. Нарушения в обмяната на Са-Р: рахит, остеопороза.
11.11–24.11.2019 г. Патофизиология на сърдечно-съдовата система. Артериални хипертензии, исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност. Артериална хипотензия: Шок - видове, патогенеза
25.11–08.12.2019 г. Патофизиология на отделителна система. Гломерулонефрити и тубуло-интерстициални нефрити. Бъбречна недостатъчност – същност, видове, стадии.
09.12–22.12.2019 г. Патофизиология на кръвната система – нарушение в хемопоезата и хемостазата