prog_pharm_en

Home / prog_pharm_en


Лекции по патофизиология III курс фармацевти през
зимния семестър на учебната 2019 / 2020 г.


ДАТА ТЕМА ЛЕКТОР
16.09–29.09.2019 г. Реактивност и резистентност на организма. Алергия - същност, видове. Имунодефицитни състояния. Проф. Б.Маринов
30.09–13.10.2019 г. Възпаление и треска - определение, същност. Проф. Б.Маринов
14.10–27.10.2019 г. Нарушения във водно-солевия баланс. Отоци. Проф. Б.Маринов
28.10–10.11.2019 г. Неоплазия (Карциногенеза). Проф. Б.Маринов
11.11–24.11.2019 г. Патофизиология на дихателната система. Проф. Б.Маринов
25.11–08.12.2019 г. Патофизиология на храносмилателната система, черния дроб и панкреаса. Проф. Б.Маринов
09.12–22.12.2019 г. Обща етиология и патогенеза на ендокринните заболявания. Патофизиология на болката. Проф. Б.Маринов