prog_upr_dent_medici

Начало / prog_upr_dent_medici


Упражнения по патофизиология III курс дентална медицина през
летния семестър на учебната 2019 / 2020 г.

ДАТА ТЕМА
10.02.– 23.02.2020 г. Патофизиология на дихателната система. Дихателна недостатъчност.
24.02.- 08.03.2020 г. Патофизиология на сърдечно-съдовата
система. Исхемична болест на сърцето. Сърдечна недостатъчност.
09.03.– 22.03.2020 г. Патофизиология на сърдечно-съдовата система. Остра недостатъчност на кръвообращението. Хипертензии.
23.03.– 05.04.2020 г. Патофизиология на кръвната система. Анемии. Левкози. Хеморагични диатези.
06.04.– 12.04.2020 г. Патофизиология на храносмилателната система. Гастрити и язвена болест
13.04. – 19.04.2020 г. Великденска ваканция.
20.04. – 26. 04. 2020 г. Патофизиология на храносмилателната система. Гастрити и язвена болест.
27.04.– 10.05.2020 г. Патофизиология на черния дроб и отделителната система.
11.05. – 24.05.2020 г. Патофизиология на ендокринната и нервната системи.

30.01.2020 г.

Изготвил : Д-р Мандаджиева /отг. по УД/
Одобрил: Проф. д-р Ст. Костянев, дмн / Ръководител к-ра/: