prog_upr_dent_medici

Начало / prog_upr_dent_medici


Упражнения по патофизиология III курс дентална медицина през
зимния семестър на учебната 2019 / 2020 г.


ДАТА ТЕМА
16.09–29.09.2019 г. Въведение в патофизиологията. Нарушение на периферното кръвообращение – хиперемия, исхемия, тромбоза и емболия.
30.09.–13.10.2019 г. Нарушение на въглехидратната обмяна. Захарен диабет.
14.10–27.10.2019 г. Нарушение във водно-солевата и калциево-фосфорната обмяна. Отоци.
28.10–10.11.2019 г. СЕМИНАР (Въглехидратна, белтъчна, мастна, водно-солева и минерална обмени)
11.11–24.11.2019 г. Реакции на свръхчувствителност. Алергии, анафилактичен шок
25.11–08.12.2019 г. Нарушение в киселинно-алкалния статус. Хипоксия – видове.
09.12–22.12.2019 г. Възпаление. Треска.