Академичен състав

Проф. д-р Благой  Маринов, дм

Проф. д-р Благой Маринов, дм

Заместник-ректор по научноизследователска дейност
Ръководител катедра
Директор на МСТЦ

Тел: +359 32 602311

E-mail: blagoy.marinov@mu-plovdiv.bg
E-mail: bmarinov@pathophysiology.info
портфолио

чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, ДМН

чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, ДМН

Председател на Общото събрание на МУ - Пловдив
Директор на Научно-изследоватески институт на МУ - Пловдив (НИМУ)

Тел: +359 32 602593
e-mail: stefan.kostyanev@mu-plovdiv.bg
e-mail: skostyanev@pathophysiology.info

Портфолио

Доц. д-р Кирил  Терзийски, дм

Доц. д-р Кирил Терзийски, дм

e-mail: kiril.terziyski@mu-plovdiv.bg
e-mail: kterziyski@pathophysiology.info

Д-р Стоилка Колева Мандаджиева, дм

Д-р Стоилка Колева Мандаджиева, дм

Главен административен асистент

Тел: 032 602 227
e-mail: stoilka.mandadzhieva@mu-plovdiv.bg
e-mail: smandadzhieva@pathophysiology.info
портфолио

Д-р Петър Кирилов Димов, дм

Д-р Петър Кирилов Димов, дм

Главен асистент

Тел:
e-mail: petar.dimov@mu-plovdiv.bg
e-mail: pdimov@pathophysiology.info
портфолио

Д-р Здравко Тарълов, дм

Д-р Здравко Тарълов, дм

Главен асистент

Тел:
e-mail: zdravko.taralov@mu-plovdiv.bg
e-mail: ztaralov@pathophysiology.info
портфолио

Д-р Анелия  Драганова, дм

Д-р Анелия Драганова, дм

Главен асистент

Тел:
e-mail: aneliya.draganova@mu-plovdiv.bg
e-mail: adraganova@pathophysiology.info

Д-р Тодор Георгиев

Д-р Тодор Георгиев

Асистент

Тел:
e-mail: todor.georgiev@mu-plovdiv.bg
e-mail: tgeorgiev@pathophysiology.info

портфолио

Д-р Пламена Стоименова

Д-р Пламена Стоименова

Асистент

 

e-mail: plamena.stoimenova@mu-plovdiv.bg
e-mail:pstoimenova@pathophysiology.info

Д-р Красимир Аврамов

Д-р Красимир Аврамов

Асистент

 

e-mail: krasimir.avramov@mu-plovdiv.bg
e-mail:kavramov@pathophysiology.info