Академичен състав

чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, ДМН

чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, ДМН

Тел: +359 32 602593
e-mail: skostianev@meduniversity-plovdiv.bg

Портфолио

Проф. д-р Благой  Маринов, дм

Проф. д-р Благой Маринов, дм

Ръководител катедра

Тел: +359 32 602311
Директор на МСТЦ

портфолио

Доц. д-р Кирил  Терзийски, дм

Доц. д-р Кирил Терзийски, дм

e-mail: kterziyski@pathophysiology.info

Д-р Стоилка Колева Мандаджиева, дм

Д-р Стоилка Колева Мандаджиева, дм

Главен административен асистент

Тел: 032 602 227
e-mail: smandadzhieva@pathophysiology.info
портфолио

Д-р Петър Кирилов Димов, дм

Д-р Петър Кирилов Димов, дм

Главен асистент

Тел:
e-mail: pdimov@pathophysiology.info
портфолио

Д-р Здравко Тарълов, дм

Д-р Здравко Тарълов, дм

Главен асистент

Тел:
e-mail: ztaralov@pathophysiology.info
портфолио

Д-р Анелия  Драганова, дм

Д-р Анелия Драганова, дм

Главен асистент

e-mail: adraganova@pathophysiology.info

Д-р Анна  Христова

Д-р Анна Христова

Асистент

Д-р Тодор Георгиев

портфолио

Д-р Любомир Кръстев

ЛАБОРАТОРИИ


Функционално диагностичният център на Катедрата по Патофизиология разполага със седем лаборатории:

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИШАНЕТО
Разполага с апарат MasterScreen Diffusion на фирмата E. Jaeger GmbH
БОДИПЛЕТИЗМОГРАФСКА ЛАБОРАТОРИЯ
Разполага с апарат MasterScreen Body на фирмата E. Jaeger GmbH
ЛАБОРАТОРИЯ ПО КРЪВНО-ГАЗОВ АНАЛИЗ
Оборудвана с кръвно-газов анализатор ABL 830 FLEX на фирмата Radiometer A/S
ЛАБОРАТОРИЯ ПО ФИЗИЧЕСКО НАТОВАРВАНЕ
Ultima PFX (MedGraphics, Inc) отчитане на газовата обмяна при натоварване.
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪННАТА АПНЕЯ
Полисомнографски системи за диагностика на нарушения на дишането по време на сън.
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АКУСТИЧЕН МАПИНГ НА БЕЛИЯ ДРОБ (VRI)
VRIxp система за акустичен мапинг на белите дробове на фирма DeepBreeze .
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА NO В ИЗДИШАНИЯ ВЪЗДУХ (FeNO)
NO анализатор NIOX MINO на фирма Aerocrine (Solna, Sweden).