Калциево-фосфорна обмяна

Тест

Отговорете на въпросите, като изберете само един верен отговор !