НАРУШЕНИЕ НА ПЕРИФЕРНОТО КРЪВООБРЪЩЕНИЕ -
ХИПЕРЕМИИ, ЕМБОЛИЯ И ТРОМБОЗА

Тест

Отговорете на въпросите, като изберете само един верен отговор !